Oficjalna strona Polonia Warszawa

Ogłoszenie

Zarząd Polonia Warszawa S.A., działając na podstawie art. 358 § 3 KSH, ogłasza wykaz dokumentów akcji Spółki unieważnionych uchwałą Zarządu nr 1 z dn. 14.10.2020 r. w związku z dezaktualizacją treści dokumentów w zakresie informacji o ich wartości nominalnej, na skutek obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji z 1.000,00 zł na 500,00 zł:

odcinek zbiorowy 3 akcji imiennych od A001 do A003; odcinek zbiorowy 3 akcji imiennych od A068 do A070; 1 akcja imienna A032; 1 akcja imienna A033; 1 akcja imienna A034; 1 akcja imienna A035; 1 akcja imienna A036; 1 akcja imienna A037; 1 akcja imienna A038; odcinek zbiorowy 4 akcji imiennych od A039 do A042; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od A043 do A047; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od A027 do A031; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od A 048 do A052; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od A053 do A057; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od A058 do A067; odcinek zbiorowy 7 akcji imiennych od A071 do A077; odcinek zbiorowy 3 akcji imiennych od A095 do A097; odcinek zbiorowy 23 akcji imiennych od A004 do A026; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od A078 do A087; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od A091 do A092; 1 akcja imienna A100; 1 akcja imienna A090; 1 akcja imienna A089; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od A098 do A099; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od A093 do A094; 1 akcja imienna A088; odcinek zbiorowy 3 akcji imiennych od B001 do B003; 1 akcja imienna B050; 1 akcja imienna B102; 1 akcja imienna B087; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od B090 do B099; 1 akcja imienna B100; 1 akcja imienna B060; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od B024 do B028; 1 akcja imienna B053; 1 akcja imienna B089; Odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od B057 do B058; 1 akcja imienna B101; 1 akcja imienna B115; 1 akcja imienna B120; 1 akcja imienna B086; 1 akcja imienna B015; 1 akcja imienna B016; 1 akcja imienna B049; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od B110 do B114; 1 akcja imienna B103; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od B116 do B117; 1 akcja imienna B118; 1 akcja imienna B104; 1 akcja imienna B054; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od B017 do B021; 1 akcja imienna B006; 1 akcja imienna B061; 1 akcja imienna B105; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od B004 do B005; 1 akcja imienna B059; 1 akcja imienna B056; 1 akcja imienna B062; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od B039 do B048; 1 akcja imienna B085; 1 akcja imienna B051; odcinek zbiorowy 4 akcji imiennych od B106 do B109; 1 akcja imienna B052; 1 akcja imienna B088; odcinek zbiorowy 20 akcji imiennych od B065 do B084; 1 akcja imienna B119; 1 akcja imienna B022; 1 akcja imienna B023; odcinek zbiorowy 3 akcji imiennych od B012 do B014; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od B007 do B011; 1 akcja imienna B063; 1 akcja imienna B064; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od B029 do B038; 1 akcja imienna B055; odcinek zbiorowy 100 akcji imiennych od C0001 do C0100; odcinek zbiorowy 150 akcji imiennych od C0101 do C0250; odcinek zbiorowy 70 akcji imiennych od C0251 do C0320; odcinek zbiorowy 40 akcji imiennych od C0321 do C0360; odcinek zbiorowy 25 akcji imiennych od C0361 do C0385; odcinek zbiorowy 70 akcji imiennych od C0386 do C0455; 1 akcja imienna C0456; odcinek zbiorowy 50 akcji imiennych od C0457 do C0506; odcinek zbiorowy 50 akcji imiennych od C0507 do C0556; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od C0557 do C0566; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od C0567 do C0568; odcinek zbiorowy 150 akcji imiennych od C0569 do C0718; odcinek zbiorowy 300 akcji imiennych od C0719 do C1018; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od C1019 do C1028; 1 akcja zwykła D0001; odcinek zbiorowy 2 akcji zwykłych od D0002 do D0003; 1 akcja zwykła D0004; odcinek zbiorowy 10 akcji zwykłych od D0005 do D0014; 1 akcja zwykła D0015; odcinek zbiorowy 5 akcji zwykłych od D0016 do D0020; odcinek zbiorowy 125 akcji zwykłych od D0021 do D0145; odcinek zbiorowy 15 akcji zwykłych od D0146 do D0160; odcinek zbiorowy 15 akcji zwykłych od D0161 do D0175; odcinek zbiorowy 3 akcji zwykłych od D0176 do D0178; odcinek zbiorowy 50 akcji zwykłych od D0179 do D0228; odcinek zbiorowy 63 akcji zwykłych od D0229 do D0291; odcinek zbiorowy 250 akcji zwykłych od E0001 do E0250; odcinek zbiorowy 250 akcji zwykłych od E0251 do E0500; odcinek zbiorowy 10 akcji zwykłych od E0501 do E0510; odcinek zbiorowy 10 akcji zwykłych od E0511 do E0520; odcinek zbiorowy 50 akcji zwykłych od E0521 do E0570; odcinek zbiorowy 15 akcji zwykłych od E0586 do E0600; odcinek zbiorowy 15 akcji zwykłych od E0571 do E0585; odcinek zbiorowy 1400 akcji zwykłych od E0601 do E2000; odcinek zbiorowy 100 akcji imiennych od H001 do H100; odcinek zbiorowy 75 akcji imiennych od H101 do H175; odcinek zbiorowy 101 akcji imiennych od H176 do H276; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od H277 do H278; odcinek zbiorowy 63 akcji imiennych od H279 do H341; odcinek zbiorowy 37 akcji imiennych od H342 do H378; odcinek zbiorowy 25 akcji imiennych od H379 do H403; odcinek zbiorowy 20 akcji imiennych od H404 do H423; odcinek zbiorowy 3 akcji imiennych od H424 do H426; odcinek zbiorowy 4 akcji imiennych od H427 do H430; odcinek zbiorowy 8 akcji imiennych od H431 do H438; 1 akcja imienna zwykła H439; odcinek zbiorowy 4 akcji imiennych od H440 do H443; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od H444 do H445; 1 akcja imienna zwykła H446; 1 akcja imienna zwykła H447; odcinek zbiorowy 75 akcji imiennych od J001 do J075; odcinek zbiorowy 25 akcji imiennych od J076 do J100; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od J101 do J105; odcinek zbiorowy 195 akcji imiennych od J106 do J300; odcinek zbiorowy 85 akcji imiennych od J301 do J385; 1 akcja imienna J386; odcinek zbiorowy 7 akcji imiennych od J387 do J393; odcinek zbiorowy 62 akcji imiennych od J394 do J455; odcinek zbiorowy 4441 akcji imiennych od K0001 do K4441.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji zostały wystawione zaktualizowane dokumenty. Wszystkich  akcjonariuszy Polonii Warszawa S.A. zapraszamy po odbiór nowych dokumentów akcji, po wcześniejszym umówieniu się z sekretariatem Polonii Warszawa S.A., za pośrednictwem adresu e-mail: biuro|kspolonia.pl| |biuro|kspolonia.pl

 

Ogłoszenie

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI POLONII WARSZAWA S.A.

CELEM ICH WYMIANY NA NOWE

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Polonii Warszawa SA poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji z 1.000,00 zł na 500,00 zł, zgodnie z uchwałą NWZA Polonii Warszawa SA z dnia 06 lutego 2020 r. - Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji na okaziciela oraz akcji imiennych Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w terminie do dnia 2 października 2020 r., w siedzibie Spółki w Warszawie (00-206) przy ul. Konwiktorskiej 6/205, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Spółki (10:00-16:00) w celu wymiany dokumentów na nowe.

Niezłożenie dokumentów akcji zgodnie z wezwaniem skutkować będzie unieważnieniem dotychczasowych dokumentów akcji zgodnie z art. 358 KSH.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: akcjonariusze|kspolonia.pl| |akcjonariusze|kspolonia.pl

Ogłoszenie o wezwaniu możecie znaleźć Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 września 2020 r. nr 177, pod poz. 45791.